Formueskatt

formueskatt

Formueskatt er en skatt som må betales av nettoformuen din, og inntreffer først når den har nådd over 1,4 millioner kroner (per 2016). Formueskatten har blitt betydelig redusert de seneste årene, da den så sent som i 2012 gjorde seg gjeldene allerede når man hadde en formue på 750 000 kroner. Formueskatten er på 0,7% som betales til kommunen man skatter til, i tillegg til ytterligere 0,15% som betales til staten.

Formueskatt betales av nettoformue

Ettersom formueskatten nå er økt til 1,4 millioner kroner og betales av nettoformuen, så er det svært få nordmenn som blir belastet med formueskatt. For en svært stor andel av oss har gjeld som er langt høyere enn som så, og for mange vil det nok aldri bli aktuelt å betale formueskatt – som mer eller mindre kan anses som en skatt for de aller rikeste. Allikevel er det en omstridt skatt som mange mener er unødvendig, ettersom mange mener at man allerede har betalt nok skatt på de eiendommene, inntektene, sparepengene og verdiene man måtte ha anskaffet seg.

Verdt å nevne seg er at ektefeller eller partnere som har felles formue, så gjelder dobbelt så store tall. Det vil si at formuen kan være på 2,8 millioner kroner før den belastes med formueskatt.

Slik kan du unngå formueskatt

Det finnes mange gode tips for å kvitte seg med formueskatt. For eksempel kan man spare penger på andre måter enn sparekontoer, for eksempel i et pengemarkedsfond, eller investere pengene i noe man har tro på. Dette er naturligvis forbundet med en viss risiko, men på lang sikt kan man tjene penger på dette fremfor å betale skatt av det. Et annet alternativ kan være å spare til pensjon, ettersom man da unngår formueskatt og samtidig får skattefradrag på pensjonssparing.

Andre ting man kan gjøre for å «kvitte seg» med formue uten å kaste bort pengene, er å gi forskudd på arv til barn. Da reduserer man egen formue, samtidig som pengene (forhåpentligvis) går til noe fornuftig. Andre alternativer kan være gaver til frivillige organisasjoner eller lignende. Er man i grenseland kun det ene året, så kan det lønne seg å betale for mye i skatt før man går inn i et nytt år. Da vil formuen bli redusert, men det man egentlig gjør er å flytte problemet inn i neste år. Kanskje har man da en løsning på reduksjon av formuen klar.

Historikk om formueskatt

Du trodde kanskje at vi skulle snakke om formueskatten for 50-60 eller 70 år siden? Nei, vi beveger oss kun tilbake til starten av 2000-tallet. Da måtte man faktisk betale formueskatt allerede når man hadde en nettoformue på 120 000 kroner, og prosentsatsen var den samme som den er i dag. Selv om økonomien naturligvis har utviklet seg en god del siden den gang, så er det tross alt bare 15-16 år siden. Følgelig kan man ikke alltid si at «alt var bedre før», selv om mange liker å tro det …