Beste rente på lån uten sikkerhet til refinansiering

uten-sikkerhet

Målet med refinansiering av gjeld er både å få lavere kostnader, samt bedre oversikt over sin egen økonomi. I noen tilfeller vil det også haste med å få samlet den dyre gjelden. Har man gjeld fra flere kredittkort og smålån, blir  de totale kostnadene per måned ofte så høye at folk får vanskeligheter med å betale regningene fra kredittselskapene og bankene. Da er det fort gjort å pådra seg en inkassosak eller to, noe som gjør gjelden både dyrere og mer problematisk.

Selv om det haster, lønner det seg å bruke litt tid på å finne de beste betingelsene på lån til refinansiering. Små renteforskjeller kan utgjøre store beløp på sikt, alt ettersom hvor høy gjelden er.

Banker med lav nominell startrente

Bankenes rentetilbud på lån til refinansiering varierer alt ettersom hvor kredittverdig søkeren er. De med høyeste kredittscore anses som mest kredittverdige, og får dermed de beste rentetilbudene. Den laveste nominelle renten man kan få er i dag rundt 7% til 8% i banker som OPP Finans, Brabank og yA Bank, mens for eksempel Bank Norwegians laveste nominelle rente er en smule høyere. Likevel kan det godt hende søkeren får det beste tilbudet fra Bank Norwegian, siden de fleste av oss ikke har helt optimal kredittscore. Disse bankene er også de som tilbyr størst lånesum til refinansiering eller forbruk, med maksimum lånegrense på 500 000 kroner.

Banker som tilbyr lavere lånesummer, og opp til rundt 100 000 kroner, har gjennomgående høyere nominelle renter. De effektive rentene blir naturligvis også høyere hos disse.

https://youtu.be/wKMc9TRtFZ4

Refinansiering av hvilken totalsum?

Generelt er det slik at jo større et lån til refinansiering er, desto lavere blir både de nominelle og de effektive rentene. Trenden er at bankene forbedrer rentetilbudet (nominelle renter) på de høyeste lånesummen, mens effektive renter naturligvis blir lavere, da etableringsgebyret (normalt rundt 900 kroner) spres over flere antall måneder. Dette gjør at antallet banker man bør innhente tilbud fra, øker ettersom lånesummen man er på jakt etter blir lavere. De nevnte bankene dekker de fleste lånesummer, men skal man refinansiere for eksempel 200 000 kroner, bør man inkludere andre banker i sammenligningsgrunnlaget.

Santander Consumer Bank og Re:member bør i så fall med, og spesielt førstnevnte dersom lånesummen er lavere enn 75 000 kroner. Santander tilbyr nemlig da lån til forbruk eller refinansiering, uten etableringsgebyr (for større lån er dette på 950 kroner hos Santander). Den øvre lånegrensen hos disse to bankene er for tiden på 350 000 kroner. Lånetilbudene deres er ellers ganske like, mens alderskravene til søkeren er noe lavere hos Re:member (18 år) enn hos Santander (25 år).

Ikke heng deg opp i låneeksempelet

Rentetilbudene på alle søknader om lån til refinansiering eller forbruk, bestemmes etter en individuell vurdering. Bankene bruker kredittscoren til hver enkelt, og gir de med best score (mest kredittverdig) bedre renter enn de med lavere score. Likevel er bankene pliktige til å oppgi et låneeksempel, selv om altså de reelle rentene kundene deres har på sine lån, varierer kraftig. Årsaken er at du som forbruker skal vite hva lånet kan komme til å koste, men låneeksempelet er uansett ganske unyttig som indikator for hver enkelt søker.

For lån til refinansiering fra banker med høy lånegrense, tas det normalt utgangspunkt i et lån på 65 000 kroner, hvor lånet innfris etter fem år. Fra dette må bankene vise hva den gjennomsnittlige effektive renten er, hvor stort etableringsgebyret er, samt hva totalkostnadene blir. Kostnadene og de effektive rentene er et gjennomsnitt for den lånesummen som eksempelet er basert på, men det sier likevel ingenting om hva ditt rentetilbud vil bli. Låner du du for eksempel mer enn 65 000 kroner, vil du få lavere effektive renter, selv om du har en kredittscore som er akkurat lik gjennomsnittet av kundene. Større lån vil som regel også gi lavere nominelle renter, alt ettersom hvilken bank du søker hos, i tillegg til at rentene uansett er mest avhengig av din egen kredittverdighet.

Sjekk selv hvem som er billigst

Det er med andre ord kun en måte å finne ut hvilke rentetilbud du vil få på lån til refinansiering, nemlig ved å sende inn en uforpliktende søknad. Det anbefales at man også søker hos flere banker for å få et godt sammenligningsgrunnlag. Lånemeglere som representerer mange banker kan brukes til dette formålet. Søknaden som går via en megler, kan i mange tilfeller gi deg over 10 forskjellige tilbud. Du kan også ta opp lån via forbrukslån.no som gir deg en pekepinn på ulike tilbud du finner på markedet.

Alle banker bruker samme metode for rentefastsettelsen, men tilbudene vil likevel variere fra bank til bank. Totalkostnadene når lånet er helt og holdent tilbakebetalt er det som må sammenlignes, så lenge summen og antallet måneder med nedbetaling er likt. I noen tilfeller vil gebyrkostnadene kunne bli tungen på vektskålen og bestemme hvem som har billigste lån. Sjekk om banken gir deg mulighet til å motta eFaktura, og om termingebyret da bortfaller. Dette utgjør rundt 600 kroner i året, og kommer i tillegg til det du sparer på refinansiering.

refinansieringRefinansiering med en medlåner

De fleste banker aksepterer at to personer låner sammen til refinansiering av gjeld. Som oftest er dette ektefeller eller samboere som uansett har felles økonomi. En medlåner gjør at bankens risiko blir lavere, og resulterer som regel i bedre rentetilbud. Begge personene blir kredittvurdert, og begge vil også stå som juridisk ansvarlige for lånet. Dette siste med medansvar for tilbakebetalingen gjør at man ikke bør tenke nøye gjennom hvem man har som medlåner. Det ligger også et skattespørsmål i dette, da det må avklares hvem av låntakerne som skal ha skattefradraget for gjeldsrenter, eller hvordan dette skal fordeles.

Rentene lavest når du har sikkerhet

Det finnes enkelte banker som tilbyr refinansiering med sikkerhet, utenom de tradisjonelle sparebankene. Slike lån kan man søke om blant annet gjennom  MyCredit og Tjenestetorget. Med sikkerhet menes det at du eier egen bolig, eller annen eiendom som banken aksepterer som pant. Disse bankene aksepterer også kausjonist på lån til refinansiering, der kausjonisten da blir den som stiller med sikkerheten. Et lån til refinansiering med sikkerhet gir deg vanligvis lavere renter enn et tilsvarende usikret lån. Den laveste nominelle renten er ikke så veldig mye bedre, men de høyeste rentene (for de med dårlig kredittscore) er så absolutt bedre.

Pass på nedbetalingstiden

Å refinansiere med sikkerhet gjennom blant annet MyCredit, er et godt alternativ for de med egen bolig, men som ikke har muligheten til å bake gjelden inn i boliglånet. Boliglånet vil riktignok ha de laveste rentene, men her må en regne ut hva totalkostnadene blir dersom man får på plass denne løsningen i stedet. Det vanlige er nemlig at gjeld som blir refinansiert inn i et boliglån, også følger nedbetalingsplanen for boliglånet. Dermed kan man havne i den situasjonen at man nedbetaler for eksempel kredittgjelden over 25 år, noe som blir skrekkelig dyrt, selv om rentene er lave. Da er det langt bedre å betale inn ekstra på lånet i en periode, inntil det refinansierte beløpet er nedbetalt.

Refinansiering med lang nedbetalingstid gir deg lavere månedlige kostnader, men høyere totalkostnader, uansett om lånet er sikret eller ei, og uansett hvilken bank du bruker. Les mer om refinansiering av gjeld og lån her: https://www.refinansiere.net/artikler/refinansiering-av-gjeld/